Ledercirklen

Autenticitet – Indre helhed – Integritet

Gå til kernen af dig selv og

dit bevidste lederskab

Det bevidste lederskab af dig selv – og andre hvis du har en lederrolle – handler om at du kender dig selv, og har dig selv med, som et helt og autentisk menneske.

I Ledercirklen går vi i dybden med dig og din personlige, naturlige lederstil, og hjælper dig med at identificere din inderste kerne,  dine drivkræfter og værdier som det menneske du er.

Du får redskaberne til at få omsat dine værdier til handling og adfærd, og lede dig selv og andre med nærvær, integritet og autenticitet. Som vil skabe psykologisk tryghed, mening og inspiration for menneskene i dit liv – personligt & professionelt.

Hvad er Ledercirklen?

 • Et ambitiøst formåls drevet fællesskab af ledere, virksomhedsejere og specialister indenfor sit felt, som følges på vejen mod det autentiske, bevidste lederskab som hele mennesker.
 • Sammen er vi præget af vågent nærvær i nuet, med et fælles formål om at finde vores vej i lederskabet og i livet – med større klarhed enkelthed og flow.
 • Gennem sparring, udfordringer, øvelser og intest arbejde, søger vi at finde ind til vores dybeste værdier – og leve og lede med integritet efter dem.
 • Erkendelsen af os selv som nærværende, tænkende, følende og handlende mennesker, drevet af meningsfuldhed, af purpose.
 • Bevidstheden om at indsigt i sig selv som menneske, er fundamentet for god ledelse og High Performance, for balance og helhed – og for leve et godt og meningsfuldt liv.

Hvad er den ikke?

 • Et strategi-seminar med fokus på optimering af tekniske processer og økonomiske nøgletal. Vi tager udgangspunkt i dig og din kerne, som et helt menneske.
 • Et quick fix til bedre kommercielle resultater.
  Det kræver dedikeret arbejde at finde ind til de værdier, der gør dig i stand til at skabe psykologisk tryghed, mening og inspiration i dit liv – og til menneskene omkring dig.
 • Uforeneligt med High Performance. Tværtimod!
  Fundamentet for at skabe det bedste ståsted for dig selv som menneske og dit team omkring dig, er at du kender dig.
 • Overfladiske hovsa-løsninger. Her bygges på 30 års personligt og professionelt arbejde med menneskers udvikling, så du kan gå ind i arbejdet med tryghed og tillid til processen.
 • En rejse ud i afkroge af personlig udvikling med svævende inputs. Vi arbejder med nærvær i nuet og bevidst tilstede-værelse, som overføres konkret til hele dit liv.

Deltagere kommer fra

AP. Møller Maersk, Energistyrelsen, Gorrissen Federspiel Advokatfirma, LEGO, Novo Nordisk, COOP Danmark, Børsen, Mekoprint, Forsvarsministeriet, Københavns Universitet, TV2, DR, MT Højgaard, Randers Kommune, Gentofte Kommune, Furesø Kommune, Dansk Metal, DONG Energi, Ørsted, KK Wind Solutions, Dansk Journalistforbund, Jyske Bank, Røde Kors, Energi Danmark, Rambøll, Slots- og Kulturstyrelsen, Top Danmark, Gjensidige Forsikring, Fritz Schur Group, REMA 1000, Familieretshuset, Fonden Kanonen, Silkeborg IF, Bestseller, Hansens Is, FLSmidth, Vestas, Deloitte, Novozymes, Grundfoss, Folketinget og mange flere.

30 års erfaring med personlig ledelsesudvikling

Heinrich Johansen

Heinrich er med sine 30 års erfaring i arbejdet med det personlige, autentiske lederskab og det hele menneske, en blandt Danmarks mest erfarne kapaciteter.

Han har arbejdet med mere end 1000 ledere og specialister fra danske og internationale virksomheder og organisationer, med fokus på at skabe et helt og meningsfuldt liv.

I en lang årerække har Heinrich været tilknyttet lederuddannelsen Stifinder som ekstern coach, FLSmidths internationale SITE Leadership Program, og undervist på forskellige AP Møller Maersk ledelsesprogrammer.

Heinrich har udover Ledercirklen i en årrække afholdt egen lederuddannelse kaldet “Det naturlige lederskab”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU er…

 • Leder, selvstændig eller specialist indenfor dit felt.
  Ledercirklen er tilrettelagt til dig, som på den ene eller anden måde har til opgave at påvirke, motivere og øve indflydelse på mennesker omkring dig.  

 • Interesseret i nærvær, stilhed, natur, psykologi, filosofi, spiritualitet, meditation og meningsfulde fællesskaber.

 • Måske i en oplevelse af ikke at have dig selv helt med i dit personlige eller professionelle liv. At være splittet og ude af sync med din kerne, din integritet og helhed.

 • Måske søgende efter et fællesskab af både ligesindede og helt anderledes tænkende, som også bærer en eksistentiel længsel og er åben for livets store spørgsmål.

 • Måske i en erkendelse af, at du navigerer mere eller mindre bevidstløst efter ydre værdier og rammer, og ikke efter din sande retning i livet.
 • Måske nysgerrig efter hvordan du kan stå stærkere i dig selv og dit lederskab, og håndtere udfordringer og forandringer med større ro, klarhed og gennemslagskraft.
 • Måske søgende efter hvordan du leve dit personlige og professionelle liv, med større enkelthed, helhed og balance.

Kontakt mig for en personlig samtale om Ledercirklen

Heinrich Birk Johansen

40 68 50 34

Huset ved Søen

Horsensvej 31
Salten Langsø
8653 Them

hj@heinrichjohansen.dk

Cvr.nr. 2741 0960

Reg.nr. 3409
Kontonr. 0011325858